Lansare program îmbunătăţire structură informatică

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!” 

Dezvoltarea afacerii prin îmbunătăţirea structurii informatice

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare program îmbunătăţire structură informatică

Râșnov, 7-09-2013

FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA, cu sediul în Str. Câmpului nr.1, Râșnov – 505400, jud Brașov, derulează, începând cu data de 6.09.2013, proiectul “Dezvoltarea afacerii prin îmbunătăţirea structurii informatice“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentruSocietatea Informaţionala, Organism Intermediar,
în numele şi pentru MinisterulEconomiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 134486 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 96669 lei (78901,24 lei din FEDR şi 17767,76 lei din bugetul naţional).

Proiectul se implementează în localitatea Râșnov județul Brașov pe o durată de 4 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea infrastructurii IT a companiei Fabrica de Scule Râşnov S.A., ceea ce va conduce la furnizarea unor servicii de înaltă calitate pentru clienţi.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Dan Spătărelu Funcţie: manager proiect
Tel +40-268-257776, Fax +40-368800014, dan.spararelu@fsr.ro