ANUNȚ FINALIZARE PROGRAM EFICIENTIZARE ENERGETICĂ

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNȚ FINALIZARE PROGRAM EFICIENTIZARE ENERGETICĂ

Râșnov, 3-09-2013
FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA, cu sediul în Str. Câmpului nr.1, Râșnov – 505400, jud Brașov, anunță finalizarea implementării la data de 3.09.2013, a proiectului “Creşterea eficienţei energetice la S.C. Fabrica de Scule Râşnov S.A.“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Organism Intermediar pentru Energie în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POS CCE).
Valoarea totală a proiectului este de 1.067.008,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 429.245,50 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Dan Spătărelu Funcţie: manager proiect Tel +40-268-257776, Fax +40-368800014, dan.spararelu@fsr.ro